Когато ТЯ те покани на кафе

Какво прави обикновения средно-статистически, сантиментално-романтичен мъж, когато жена го покани при себе си в къщи на чаша кафе.

 

Докато се вари кафето той започва простичък разговор и през цялото това време се поти и нервничи, избирайки момента кога да направи първия ход. След това, когато тя вече е наляла кафе и на двамата той нервно отпива, парейки се от кафето и измъчвайки се от съмнения: Вече настъпил ли е моментът да предприеме нещо или може би трябва да почака още малко?

 

И ако те пият кaфе, седнали на дивана, той все още се колебае: настанал ли е моментът, в който може да се приближи по-близо?

Да допуснем, че той се е решил – тогава се придвижва малко по-близо към жената и с извиняващо се движение поставя ръка на рамото и, а след това с пръсти бавно приглажда косите и, очаквайки от нея някакъв разрешаващ по-нататъшните действия знак.

 

Първото правило изхвърля цялата тази безсмислица на боклука. Ето как то действа. Тя ви е поканила на кафе. Вие й позволявате да се изплъзне само за времето, през което се вари кафето и това ще бъдат нейните последни безопасни минути във ваше присъствие.

Кафето е готово. Тя налива на себе си и на вас. След като тя отпие първата глътка, замълчете! Внезапно прекратете разговора, съсредоточено се вгледайте в очите и с изражение на лек намек на усмивка на вашето лице.

В този момент тя, естествено, ще се развълнува и ще почне да се пита – какво се е случило. И тогава Вие, много спокойно, б-а-в-н-о и осъзнато поставяте на масата своята чаша, протягате ръка, взимате нейната чаша от ръцете й и също я поставяте на масата. Секунда Вие гледате в очите и съсредоточено, а след това нежно обхващате с длани лицето и и страстно я целувате.

 

Такъв начин на действие предава на жената мощно послание за това към каква порода Вие принадлежите като мъж. Ако изразим това поведение с думи, то би звучало така: „Даaай да пропуснем всичко това… Искам те тук и сега и нямам намерение да се оправдавам за това“.

Жените, изглежда, изпадат в транс от бавните, осъзнати, но неочаквани действия, които Вие извършвате.

 

Ключът към този метод: не говорете нищо! Думите могат да разрушат всичко.

Всички ваши действия трябва да бъдат много бавни, спокойни и осъзнати… И пази Боже, никакво суетене, никаква противна припряност или бързане, като че се опасявате, че тя може да ви спре!


Въведете потребителското си име на латиница и парола за достъп!